Skok spadochronowy mazury, chrcynno

Skok spadochronowy mazury, chrcynno

3,600.00

Dla 1 osoby, skok w tandemie i dodatkowy skoczek nagrywający, lokalizacja Mazury, Chrcynno

Kategoria:
  • wymagane prawem ubezpieczenie na lot i skok
  • lot balonem
  • skok w tandemie z jednym z najlepszych skoczków w Polsce,  doświadczenie 2000 skoków
  • dodatkowy skoczek nagrywający 
  • transfer z miejsca wylądowania do miejsca rozpoczęcia usługi

1.Zakup biletu/voucheru na lot upoważnia do wzięcia udziału w locie widokowym balonem na ogrzane powietrze organizowanym przez firmę FCB-Dariusz Brzozowski oraz skoku spadochronowego w tandemie. Do każdego biletu dołączony jest  Regulamin lotów widokowych, z którym obligatoryjnie należy się zapoznać .

2.Bilet jest ważny w przedziale czasowym, na który został wystawiony tylko i wyłącznie oraz w  zakupionej  opcji .

2.1 Mimo tego, że bilet jest ważny 12mscy loty odbywają się od 15kwietnia do 15października każdego roku i w tym przedziale czasowym należy wykorzystać bilet.

3.Przy zakupie biletu klient dokonuje wyboru lokalizacji lotu : Mazury lub Chrcynno. Klient bez dodatkowych kosztów ma prawo w porozumieniu z pilotem wybrać miejsce startu w promieniu 30km od bazy balonowej Krzyżany4, 11-520 Ryn. Wybór miejsca startu oddalonego więcej niż 30km od bazy balonowej wiąże się z dodatkową opłatą za transport wg stawki 2zł/km liczone w obie strony.

4.Klient dokonując wyboru biletu

4a)Termin wykonania lotu należy rezerwować z nie krótszym niż 7 dni wyprzedzeniem. Wykonanie lotu jest uzależnione od warunków atmosferycznych, pilot balonu decyduje w jakich warunkach atmosferycznych wykonuje lot mając na uwadze względy bezpieczeństwa.

5. Czas lotu nie jest określony, skok następuje w momencie gdy balon znalazł się na odpowiedniej wysokości i nad terenem zdefiniowanym dla skoku.

 

6.Po zakupie biletu należy telefonicznie bądź mailowo zgłosić chęć wykonania skoku z podaniem preferowanych dat.

7.Pasażer  umówiony na dany lot/skok stawia się punktualnie na godzinę wyznaczoną przez dowódcę statku powietrznego w wyznaczonym miejscu startu z biletem na lot/skok. Pasażerowie bez biletu nie mogą wziąć udziału w locie.

8.Przed lotem Pasażer biorze udział w szkoleniu prowadzonym przez Pilota z zasad bezpiecznego zachowania się od momentu przybycia na lot do momentu zakończenia składania sprzętu po lądowaniu oraz szkoleniu przeprowadzanym przez skoczka tandemowego.

9.W przypadku spóźnienia pasażerów powyżej 15 minut i nie dotarcia na wyznaczone miejsce na czas szkolenia pilot ma prawo odmówić udziału w locie a wykupiony bilet przepada.

10.Pasażerowie przez cały czas przygotowań sprzętu, startu,  lotu,  do momentu przygotowania do skoku  bezwzględnie wykonują polecenia dowódcy statku powietrznego.

11.Pasażerownie przybywają na lot w strojach wygodnych, sportowym obuwiu, stosownym do pory roku i dnia, wskazane są ciemne kolory  ze względu na możliwość opadania sadzy z palników.

12.Loty balonem są sportem outdorowym i firma nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia czy uszkodzenia garderoby podczas usługi .

13.Pasażerowie po odbyciu szkolenia przed lotem podpisują listę uczestników lotu, kwitując niniejszym, że zrozumieli szkolenie przeprowadzone przez pilota, w szczególności szkolenie z zakazu zabierania na pokład materiałów niebezpiecznych i  będą stosować się do jego poleceń oraz  w locie/skoku uczestniczą na własną odpowiedzialność  zdając sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z lotem balonem i nie będą rościć praw większych niż zawarte jest w ubezpieczeniu lotniczym.

  1. W locie/skoku balonem nie mogą uczestniczyć:

– osoby mające silny lęk wysokości i przestrzeni

-kobiety w ciąży powyżej 12 tygodnia

-osoby po silnych urazach ortopedyczny

-osoby, które w ciągu ostatnich 2 miesięcy przeszły zabiegi chirurgiczne z pobytem szpitalnym

-osoby  pod wpływem leków psychotropowych

-osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków

15.W locie balonem mogą uczestniczyć:

-osoby dorosłe  w dobrym stanie fizycznym i psychicznym

-chorzy na cukrzycę z zapasem insuliny na pokład, który to fakt obowiązkowo muszą zgłosić pilotowi przed lotem

16.Na pokład balonu wchodzą tylko osoby które przeszły szkolenie przed lotem i podpisały listę uczestnictwa w locie.

17.Loty balonami uzależnione są od sprzyjających warunków atmosferycznych :

-wiatr poniżej 4m/s

-brak burz

-brak silnych opadów

-w przedziale temp. Od -10st C  do 26 st C

-podstawie chmur nie niższej niż 200m

W przypadku odwołania lotu/skoku ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne  pasażerowie mogą wziąć udział w najbliższym dogodnym terminie lotu i nie mogą rościć pretensji do firmy FCB-Dariusz Brzozowski gdyż decyzje o wykonaniu lotu podejmuje wyłącznie dowódca statku powietrznego mając na uwadze względy bezpieczeństwa.

18.Pory wykonywania lotów to:

– tuż po wschodzie słońca

-2 godziny przed zachodem słońca

19.O wyborze miejsca startu ostatecznie decyduje zawsze dowódca statku powietrznego mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów.

20.Na pokład balonu można zabrać własne aparaty fotograficzne, kamery  za które pasażerowie są odpowiedzialni by zabezpieczyć je odpowiednio podczas startu, lotu i lądowania by nie uszkodzić sprzętu, nie zgubić i nie spowodować nim krzywdy innym współpasażerom.

21.Na pokład balonu nie wolno zabierać : papierosów,źródeł ognia,  narkotyków,  alkoholu, szkła, broni, ostrych narzędzi, żadnego przedmiotu z listy przedmiotów niebezpiecznych udostępnionej w materiałach szkoleniowych przed lotem.

22.Z pokładu balonu kategorycznie nie wolno wykonywać zrzutów jakichkolwiek przedmiotów.

23.Usługa trwa około 2-3 godzin i składa się na nią:

– szkolenie przed lotem/skokiem

-podpisanie dokumentów uczestnictwa w locie/skoku

-możliwość aktywnego udziału w rozkładaniu balonu

-start balonu

-lot

-skok w tandemie z dodatkowym skoczkiem nagrywającym

-lądowanie w terenie przygodnym

-celebrowanie lądowania lampką szampana i stosownym  imiennym certyfikatem

-odwiezienie gości do miejsca z którego rozpoczynaliśmy usługę

24.Podczas całej usługi obowiązuje całkowity zakaz palenia.

25.W przypadku uszkodzenia ciała współpasażerów spowodowanych:

-nie stosowaniem się pasażerów do poleceń pilota

-nie przestrzegania zasad szkolenia przed lotem

-z innych przyczyn spowodowanych przez pasażera

Pasażer, który spowodował uraz u innego z współpasażerów ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną.

26.Wszelkie uwagi, reklamacje, zgłoszenia roszczeń, zgłoszenia uszkodzenia ciała musi odbyć się przed zakończeniem usługi, po rozstaniu się z pracownikami firmy roszczenia nie będą uwzględniane.

27.Zwrot kosztów biletu/voucheru ma miejsce w następujących przypadkach:

– osoba 3 razy stawiła się na lot na miejsce startu, a został on odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych

28.Firma nie zwraca kosztów biletów/voucherów kiedy:

-posiadacz biletu dostał go w prezencie i nie chce go wykorzystywać

-posiadacz biletu nie zdążył skorzystać z lotu w przedziale czasowym umieszczonym na bilecie

-posiadacz biletu zgłosił chęć wykorzystania biletu tuż przy końcu przedziału czasowego, w którym był ważny i ze względu na warunki atmosferyczne bądź inne zlecenia nie zdążył skorzystać z atrakcji.

29.Podczas lotu pracownicy firmy wykonują zdjęcia , filmy, które mogą być wykorzystywane przez firmę FCB-Dariusz Brzozowski w celach marketingowych firmy. Klient biorący udział w locie, wyraża zgodę na udostępniane swego wizerunku na portalach społecznościowych firmy.

Klient biorący udział w locie również ma prawo wykorzystywać te zdjęcia na swoich portalach     społecznościowych.

Bilet dla 1 osoby na skok w tandemie z balonu wraz z dodatkowym skoczkiem nagrywającym cały lot i skok. Usługa obejmuje Lokalizacje do ustalenia: okolice Warszawy Chrcynno oraz Mazury.

Leave a Reply