Lot grupowy ekonomiczny okolice Warszawy dla dwojga

Lot grupowy ekonomiczny okolice Warszawy dla dwojga

1,149.00

Dla 2 osób, czas lotu 30-40minut, grupa powyżej 12 osób, lokalizacja Warszawa 

Kategoria:
 1. wymagane prawem lotniczym ubezpieczenie każdego pasażera balonu podczas lotu
 2. przyjazd klientów na bazę balonową na wyznaczoną godzinę oraz zapoznanie się z regulaminem lotów, wypełnienie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia przed lotem
 3. odprawa/szkolenie dla gości przed lotem (szkolenie biorących udział w locie dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie lotu i lądowania)
 4. przygotowanie balonu na ogrzane powietrze do startu
 5. loty widokowy 30 minutowy
 6. lądowanie balonu w terenie przygodnym /balon nigdy nie wraca na miejsce startu/
 7. wspólne pakowanie sprzętu
 8. rozdanie pamiątkowych certyfikatów na życzenie
 9. celebrowanie lądowania lampką szampana
 10. odwiezienie gości naszym transportem z miejsca lądowania do miejsca rozpoczęcia usług.

1.Zakup biletu/voucheru na lot upoważnia do wzięcia udziału w locie widokowym balonem na ogrzane powietrze organizowanym przez firmę FCB-Dariusz Brzozowski. Do każdego biletu dołączony jest  Regulamin lotów widokowych, z którym obligatoryjnie należy się zapoznać.

2.Bilet jest ważny w przedziale czasowym, na który został wystawiony tylko i wyłącznie oraz w  zakupionej  opcji .

2.1 Mimo tego, że bilet jest ważny 12mscy loty odbywają się od 15kwietnia do 15października każdego roku i w tym przedziale czasowym należy wykorzystać bilet.

3.Przy zakupie biletu klient dokonuje wyboru lokalizacji lotu : Warszawa. 

4.Klient dokonując wyboru biletu

4a)na lot ekskluzywny kupuje bilet dla maksymalnie 2 osób , oprócz pilota na pokładzie balonu nie będzie innych klientów . Termin wykonania lotu należy rezerwować z nie krótszym niż 7 dni wyprzedzeniem. Wykonanie lotu jest uzależnione od warunków atmosferycznych, pilot balonu decyduje w jakich warunkach atmosferycznych wykonuje lot mając na uwadze względy bezpieczeństwa.

b) na lot grupowy ekonomiczny dla dwojga kupuje bilet na 2 osób, oprócz pilota na pokładzie balonu będą inni klienci . Wykonanie lotu jest uzależnione od warunków atmosferycznych, pilot balonu decyduje w jakich warunkach atmosferycznych wykonuje lot mając na uwadze względy bezpieczeństwa oraz od dostępności grupy.

5.Czas lotu podany na bilecie jest czasem umownym.

Jeżeli lot został przedłużony przez pilota ze względu na brak lądowiska pasażerowie nie ponoszą dodatkowych kosztów.

Dopuszcza się tolerancję czasową +/- 5 minut.

6.Po zakupie biletu należy telefonicznie bądź mailowo zgłosić chęć uczestnictwa w locie z podaniem preferowanych dat.

7.Pasażerowie umówieni na dany lot stawiają się punktualnie na godzinę wyznaczoną przez dowódcę statku powietrznego w wyznaczonym miejscu startu z biletem na lot. Pasażerowie bez biletu nie mogą wziąć udziału w locie.

8.Przed lotem Pasażerowie biorą udział w szkoleniu prowadzonym przez Pilota z zasad bezpiecznego zachowania się od momentu przybycia na lot do momentu zakończenia składania sprzętu po lądowaniu.

9.W przypadku spóźnienia pasażerów powyżej 15 minut i nie dotarcia na wyznaczone miejsce na czas szkolenia pilot ma prawo odmówić udziału w locie a wykupiony bilet przepada.

10.Pasażerowie przez cały czas przygotowań sprzętu, startu,  lotu,  do momentu ogłoszenia zakończenia lądowania bezwzględnie wykonują polecenia dowódcy statku powietrznego.

11.Pasażerownie przybywają na lot w strojach wygodnych, sportowym obuwiu, stosownym do pory roku i dnia, wskazane są ciemne kolory  ze względu na możliwość opadania sadzy z palników, mile widziane nakrycie  głowy.

12.Loty balonem są sportem outdorowym i firma nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia czy uszkodzenia garderoby podczas usługi .

13.Pasażerowie po odbyciu szkolenia przed lotem podpisują listę uczestników lotu, kwitując niniejszym, że zrozumieli szkolenie przeprowadzone przez pilota, w szczególności szkolenie z zakazu zabierania na pokład materiałów niebezpiecznych i  będą stosować się do jego poleceń oraz  w locie uczestniczą na własną odpowiedzialność  zdając sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z lotem balonem i nie będą rościć praw większych niż zawarte jest w ubezpieczeniu lotniczym.

 1. W locie balonem nie mogą uczestniczyć:

– osoby mające silny lęk wysokości i przestrzeni

-kobiety w ciąży powyżej 12 tygodnia

-osoby po silnych urazach ortopedyczny

-osoby, które w ciągu ostatnich 2 miesięcy przeszły zabiegi chirurgiczne z pobytem szpitalnym

-osoby  pod wpływem leków psychotropowych

-osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków

-dzieci do lat 4

15.W locie balonem mogą uczestniczyć:

-osoby dorosłe  w dobrym stanie fizycznym i psychicznym

-dzieci powyżej lat 4 z opiekunem ( na jedno dziecko musi przypadać jeden opiekun)

-chorzy na cukrzycę z zapasem insuliny na pokład, który to fakt obowiązkowo muszą zgłosić pilotowi przed lotem

16.Na pokład balonu wchodzą tylko osoby które przeszły szkolenie przed lotem i podpisały listę uczestnictwa w locie.

17.Loty balonami uzależnione są od sprzyjających warunków atmosferycznych :

-wiatr poniżej 4m/s

-brak burz

-brak silnych opadów

-w przedziale temp. Od -10st C  do 26 st C

-podstawie chmur nie niższej niż 200m

W przypadku odwołania lotu ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne  pasażerowie mogą wziąć udział w najbliższym dogodnym terminie lotu i nie mogą rościć pretensji do firmy FCB-Dariusz Brzozowski gdyż decyzje o wykonaniu lotu podejmuje wyłącznie dowódca statku powietrznego mając na uwadze względy bezpieczeństwa.

18.Pory wykonywania lotów to:

– tuż po wschodzie słońca

-2 godziny przed zachodem słońca

19.O wyborze miejsca startu ostatecznie decyduje zawsze dowódca statku powietrznego mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów.

20.Na pokład balonu można zabrać własne aparaty fotograficzne, kamery  za które pasażerowie są odpowiedzialni by zabezpieczyć je odpowiednio podczas startu, lotu i lądowania by nie uszkodzić sprzętu, nie zgubić i nie spowodować nim krzywdy innym współpasażerom.

21.Na pokład balonu nie wolno zabierać : papierosów,źródeł ognia,  narkotyków,  alkoholu, szkła, broni, ostrych narzędzi, żadnego przedmiotu z listy przedmiotów niebezpiecznych udostępnionej w materiałach szkoleniowych przed lotem.

22.Z pokładu balonu kategorycznie nie wolno wykonywać zrzutów jakichkolwiek przedmiotów.

23.Usługa trwa około 2-3 godzin i składa się na nią:

– szkolenie przed lotem

-podpisanie dokumentów uczestnictwa w locie

-możliwość aktywnego udziału w rozkładaniu balonu

-start balonu

-lot

-lądowanie w terenie przygodnym

-możliwość uczestnictwa w pakowaniu sprzętu

-celebrowanie lądowania lampką szampana i stosownym  imiennym certyfikatem

-odwiezienie gości do miejsca z którego rozpoczynaliśmy usługę

24.Podczas całej usługi obowiązuje całkowity zakaz palenia.

25.W przypadku uszkodzenia ciała współpasażerów spowodowanych:

-nie stosowaniem się pasażerów do poleceń pilota

-nie przestrzegania zasad szkolenia przed lotem

-z innych przyczyn spowodowanych przez pasażera

Pasażer, który spowodował uraz u innego z współpasażerów ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną.

26.Wszelkie uwagi, reklamacje, zgłoszenia roszczeń, zgłoszenia uszkodzenia ciała musi odbyć się przed zakończeniem usługi, po rozstaniu się z pracownikami firmy roszczenia nie będą uwzględniane.

27.Zwrot kosztów biletu/voucheru ma miejsce w następujących przypadkach:

– osoba 3 razy stawiła się na lot na miejsce startu, a został on odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych

28.Firma nie zwraca kosztów biletów/voucherów kiedy:

-posiadacz biletu dostał go w prezencie i nie chce go wykorzystywać

-posiadacz biletu nie zdążył skorzystać z lotu w przedziale czasowym umieszczonym na bilecie

-posiadacz biletu zgłosił chęć wykorzystania biletu tuż przy końcu przedziału czasowego, w którym był ważny i ze względu na warunki atmosferyczne bądź inne zlecenia nie zdążył skorzystać z atrakcji.

29.Podczas lotu pracownicy firmy wykonują zdjęcia , filmy, które mogą być wykorzystywane przez firmę FCB-Dariusz Brzozowski w celach marketingowych firmy. Klient biorący udział w locie, wyraża zgodę na udostępniane swego wizerunku na portalach społecznościowych firmy.

Klient biorący udział w locie również ma prawo wykorzystywać te zdjęcia na swoich portalach     społecznościowych.

Bilet na lot grupowy to bilet dla 2 osób na 30 minutowy lot w grupie od 12 osób. Oznacza to, że w balonie może być jeszcze minimum 11 osób . 30 minut to czas liczony od oderwania się balonu od ziemi do wylądowania. Cała usługa trwa około 3-4 godzin. Loty odbywają się największymi w Polsce balonami, dostosowanymi do ilości osób na pokładzie. Posiadacz takiego biletu proszony jest o zgłoszenie do firmy terminów, w których jest dostępny na lot oraz podanie telefonu kontaktowego. Gdy tylko zbierze się grupa i warunki atmosferyczne będą sprzyjające poinformujemy wszystkich uczestników  o planowanym locie telefonicznie.

O jogo do foguete spaceman é uma experiência de jogo verdadeiramente única. Com gráficos incríveis que fazem você se sentir como se estivesse realmente no espaço, este jogo oferece uma experiência de jogo que você não encontrará em nenhum outro lugar.

Leave a Reply